Disclaimer – Voorbehoud

Hoewel elke poging is gedaan om de eerlijkheid en de veiligheid in de richting van de speler op elk van de links die kunnen worden gevonden in de mappen te garanderen, kan www.speelcasino.be niet aansprakelijk worden gesteld als er verschillen bestaan tussen een Belgische online casino site en u, de speler, na het volgen van een link van deze www-site.

Raadpleeg voorafgaand aan het registreren met Belgische kansspel autoriteiten. De informatie op deze site is alleen voor vermaak en nieuwsdoeleinden. Gebruik van deze informatie is in strijd met de Belgische wet en is verboden zonder voorafgaande toestemming van de eigenaars van www.speelcasino.be.